CM i CS Anglès
CM i CS Anglès 
 
Aplicació amb explicacions i exercicis sobre
aquestes estructures lingüístiques. Tot en Anglès
Molt atractiva i didàctica 

 


 

 


Grammar activities
Activitats de gramàtica on els alumnes podran practicar la gramàtica treballada a classe
 
 
 

 
 

 Activitats de gramàtica per a 5è i 6è   website where you can find everything about grammar, vocabulary, verbs and listenings.
 
 

 

    

EASTER

 
   
 Activitat per practicar vocabulari de Easter