Numeració

Comptar

 
 
 Comptar els peixos i
escriure el nombre
Compta i escriu amb
números i lletres. 
 Comptar elements.
De 0 a 9 
 Comptar dibuixos iguals Comptar elements Sumar comptant.


Sèries numèriques.

 
 
Activitats de numeració per a C.I.  

 Comptar de 2 en 2

 

 

Càlcul mental. Es pot triar: Activitats amb nombres del'1 al 20 o bé de l'1 al 100.  I la dificultat de les sèries. 

Inclou diferents tipus d'activitats: comptar, unitats, desenes i centenes, el nom dels nombres, descomposició, ordenar nombres, nombre anterior i següent, el doble i la meitat...

 
 
 
 Comptar de 5 en 5
i ubicar al seu lloc
Sèries. Ordenar.
Graduat per dificultats. 

Projecte d'activitats de matemàtiques pensades per el cicle inicial, amb tres apartats: càlcul, numeració i jocs lògics

 
 
 
 
Paquet d'activitats destinat a nens i nenes de 2n curs de Cicle Inicial de Primària. Amb aquest paquet es treballa l'ordre dels nombres del 0 al 1.000 i l'ús dels signes <, = i >. Activitats per posar els signes més gran que, més petit que iigual que.

Dos grup d'activitats: -ordenacions amb fruites
 -sèries amb nombres fins al 50 


 
Segueix la sèrie i troba el dibuix Projecte d'activitats adreçat a cicle inicial d'educació primària sobre la diferenciació de nombres parells i senarsDibuixa una línia d'un número
a l'altre fins a formar un dibuix.
  
 Escriu el número que falta.
Apropiat tant per treballar
sol com per a PDI
  


Dictat de nombres.

El nom dels nombres 
 Dictat de nombres.  Àudio  Escoltar, escriure i
ubicar al seu lloc. Àudio
 Activitats per a treballar el nom dels nombres. 
 
 
Nom dels nombres.
Didàctica i atractiva. 
Comptar  escriure. Fàcil  Comptar, escriure el número
i en lletres. 


Tipologia de nombres: desena... Descomposicions. Comparacions


 
Comparar i posar el signe 
que correspon.
Ordenar i ubicar els nombres 
fins al 100.  Bon exercici.
Per descompondre nombres 
senzills en sumes
 
 
 
 Treball de la desena  Trobar els anteriors i posteriors  Escriu i comparar números
 
 Comparar quantitats  Trobar el número del mig.

Descomposició dels números Exercicis on es plantegen activitats d'iniciació a la suma i la resta.  

 
 
 
L'àbac. Activitats per treballar amb l'àbac
 la unitat, la desena i la centena. 
Si cliqueu el simbol

trobareu més activitats variades
 del mateix. Altaveus.
Paquet d'activitats destinat a nens i nenes de 2n curs de Cicle Inicial de Primària. Amb aquest paquet es treballa l'ordre dels nombres del 0 al 1.000 i l'ús dels signes <, = i >.
 
 
 
 Escriu la xifra resultant Els dobles de l'1 al 10.
Representa gràficament nombres  en
unitats, desenes i centenes
 
 
Aproximació a les desenes   Aproximació a les desenes.  Representació gràfica de les
desenes, centenes ...

Comments