Geometria

  

 
 
 Activitats sobre geometria plana.
 Programa flash per treballar 
la geometria amb el tangram. 
Hi ha dos nivells.
Còpia en un geoplà de la figura donada.
 
   
Consisteix a posar al lloc 
corresponent les figures i rotar-les
 segons el sentit en què estan 
posades.
   

Simetries

  
 Pinta igual  
   
   

Comments