Acollida

Exercicis de vocabulari.

 
http://www.edu365.cat/acollida/index.htm

 
Activitats digitals per a nens nouvinguts.
 Activitats de vocabulari entorn dels companys, 
de l'escola i de les assignatures.
Hi ha àudio 
 
 
 Activitat per adquirir vocabulari.  Els nivells inicials són apropiats per treballar  a CI i CM .
consisteix en identificar mots i ubicar-los al seu lloc correcte.
 Abundant vocabulari d'accions amb suport de dibuix i àudio.  Activitats d'escoltar, repetir. reconèixer i relacionar.
 
 Vocabulari de la família. Hi ha àudio.  Vocabulari sobre accions que fem a cada hora
Hi ha àudio.http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio
/acollida/dvd_dacollida/educacio/
 
A la següent pàgina trobareu totes les orientacions i recursos necessaris per utilitzar quan arriba a l'escola alumnat nouvingut:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/
 Inclou dades imprescindibles sobre com funciona el sistema educatiu català, les despeses associades i com s'aprèn català a escoles i instituts. També informa del calendari escolar i dels períodes i processos de matrícula, de la participació de les famílies en l'educació dels fills i filles, així com de la formació específica per a persones adultes.
http://www.edu365.cat/acollida/index.htm
Portals d'activitats :
 
 
Pàgina de recursos dibversos i molt abundants per treballar a l'aula d'acollida.
MOLT BEN FETA I MOLT ÚTIL. 
 
   

Per escoltar.
 Pàgina on poden escoltar contes il.lustrats i escrits. 


Pàgina on poden escoltar i seguir poemes de temàtiques fiverses.  Molt senzills.
 


   
     
     

Per escoltar i enregistrar.
 
  
   
Exercici de l'Edu365 per a nouvinguts. Estructures de diàleg en diferents situacions. Per escoltar i repetir enregistrant.
Bon rendiment.  Cal tenir micròfon i auriculars. 
 
 
 Paquet d'activitats clics que van des de les primeres lletres fins a  estructures complexes.  Mètode basat en escoltar i repetir.  Cal auricular i micròfon Diccionari català-àrab on es pot escoltar el nom de diferents fruites en català i en àrab.

Lectoescriptura.
 Relacionar dibuix i grafia Col·locar les lletres d'una paraula.  Llegir la frase i crear el decorat segons diu. Distret i fàcil. 
     
     

Mut de mots:  exercicis d'adquisició de vocabulari. Nivell Inicial.
 

Mut de mots.  Nivell intermedi.
 
 


Comments