Justificació

Les persones amb diversitat funcional no sempre utilitzen els recursos estàndard i sovint els cal dispositius o adaptacions que no estan disponibles en el mercat. Les solucions solen ser artesanals i de vegades es difícil trobar qui resolgui.

Aquestes necessitats úniques i personals són un camp per assajar propostes imaginatives  que de vegades es poden resoldre amb tecnologies no gaire sofisticades a l’abast dels nostres estudiants.

Per altre banda, a secundaria i a la formació professional el pla d’estudis preveu treballs de recerca, o projectes finals de cicle,  que podrien guanyar en interès i utilitat si donessin respostes a situacions reals.

El que ens proposem és crear un espai de trobada on puguin coincidir aquests dos col·lectius de manera que les necessitats d'uns es poguin convertir en una oportunitat pels altres facilitant que de la col·laboració en surti un benefici mutu.

Imatge taller creacaio materials

Subpàgines (1): Objectius