Proves de competències bàsiques dels centres de les comissions 6 i 7 
(Curs 2019-2020)
(Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls)
 
 • Informació institucional del Departament d'Educació: enllaç
 • Novetats del curs 2019-20:
APLICADORS:
 • Canvi en el format de les etiquetes: a més del codi sec, també hi apareixerà el nom i cognoms de l'alumne
 • Només un full DIN A3 que conté la part oberta i tancada de les respostes.  Aquest any no s'ha tallar el full de respostes
 • Només un sobre per grup i competència on els aplicadors introduiran els fulls de resposta DIN A3 de correcció externa convenientment desplegats.
 • No caldrà ordenar els fulls de resposta ni per codi ni per nom.
 • No rebran cap document acreditatiu com aplicadors, donat que la direcció del centre assignat ja estarà oportunament informat
CORRECTORS:
 • Corregiran mitjançant una plataforma web amb eines d'ajuda.  A la reunió informativa del dia XX de maig es faran pràctiques amb la plataforma.
 • Per tant no han de recollir ni retornar els fulls de resposta a la seu de la comissió.
 • Reconeixement del professorat que participi en la realització d'aquestes proves: 
Certificació de 10 hores per al professorat aplicador: per assistir a la reunió informativa prèvia a les proves i pels dies de les proves.
Certificació de 20 hores per al professorat corrector: per assistir a la reunió de correctors i per realitzar la correcció de les proves assignades.

 • Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 • Dijous XXXXXX:  Reunió dels directors/es i aplicadors/es de les proves, a les 12:00 h., a l'Institut de Terrassa  (veure mapa) 
 • Dilluns 20 d'abril: proves de competència lingüística en llengua castellana de competència matemàtica  
 • Dimarts 21 d'abril: proves de competència lingüística en llengua catalana i en llengua estrangera  
 • Dimecres 22 d'abrilprova de competència del coneixement del medi natural 
 • Dijous XXX de maig: Reunió amb els correctors/es, a les 17:00 h., al  Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • Del 12 al 26 de maig: correcció de les proves en línia a l'aplicació informàtica
 • A partir del 15 de juny: descàrrega dels informes de centre i els informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies
 • Del 15 al 23 de juny: accés de la direcció dels centres a l'aplicació per visualitzar en línia les correccions i, s'escau, tramesa de possibles reclamacions al president de la comissió
 • A partir d’octubre: descàrrega d'informes de centre per ítems, amb els percentatges d'encerts obtinguts pel conjunt d'alumnes del centre

 • Accés a l'aplicació informàtica centres: Portal de centres públics / centres concertats i privats

 • Una vegada dins del portal corresponent heu d'accedir a la pàgina sobre la "Prova d'avaluació de sisè de primària" on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç  amb l'accés a l'aplicació informàtica.  
  L'accés dels centres es farà mitjançant les credencials personals 
  GICAR del director.

  Si teniu problemes d'accés a l'aplicatiu, proveu amb aquest enllaç directe: 
  https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=A6P

  INCIDÈNCIES AMB L'APLICACIÓ INFORMÀTICA: 

  Per a consultes sobre l’accés a l’aplicació informàtica, problemes tècnics o de les llistes d’alumnat us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Usuari, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900 82 82 82 (4).

   Documents d'interès per als centres educatius i els aplicadors/es:
           Podeu veure els documents en pantalla sencera fent clic a la seva imatge. Podeu descarregar-los al vostre ordinador amb la icona baixar

  Documents generals 2020