Proves de competències bàsiques dels centres de les comissions 6 i 7 (Curs 2016-17)
(Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls)
 • Informació institucional del Departament d'Ensenyament: enllaç
 • Sistema de resposta:
Com en anys anteriors, cada quadern té el seu corresponent full de respostes. Per facilitar que l'alumnat es familiaritzi amb el sistema de resposta es poden utilitzar les proves del curs passat. Les podeu consultar aquí.   
 • Novetat 2017:
En aquesta edició els centres introduiran a l'aplicació informàtica les incidències produïdes els dies de les proves: codis contingents (altes), baixes (segons dades del RALC) i ABSÈNCIES. L'aplicació NOMÉS permetrà introduir incidències els dies 4, i 5 de maig, però NO més tard.
 • Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 • Dijous 20 d'abril:  Reunió dels directors/es i aplicadors/es de les proves, a les 12:30  h., a l'Institut de Terrassa  (veure mapa)
 • Dijous 4 de maig: proves de competència matemàtica i de competència lingüística en llengua catalana
 • Divendres 5 de maig: proves de competència lingüística en llengua estrangera i en llengua castellana
 • Divendres 5 de maig: Reunió amb els correctors/es, a les 17:00 h., al  Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • 8-19 de maig: correcció de les proves i introducció de les puntuacions a l'aplicació informàtica
 • A partir del 12 de juny: descàrrega dels informes de centre i els informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies
 • Del 19 al 23 de juny: els centres podran revisar les proves corregides a la seu de la comissió (Servei Educatiu de Terrassa,  c/Alcoi 57) i fer la tramitació de reclamacions
 • Del 26 al 30 de juny: recollida de les proves corregides manualment, al Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • 2 d'octubre: descàrrega d'informes de centre per ítems, amb els percentatges d'encerts obtinguts pel conjunt d'alumnes del centre.
Una vegada dins del portal corresponent heu d'accedir a la pàgina sobre la "Prova d'avaluació de sisè de primària" on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç  amb l'accés a l'aplicació informàtica.  Per entrar-hi cal introduir l'usuari i la contrasenya de centre xtec (a80..... ).  

Si teniu problemes d'accès a l'aplicatiu, proveu amb aquest enllaç directe: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2009002:LOGIN:1679937845817977
INCIDÈNCIES AMB L'APLICACIÓ INFORMÀTICA: 

Per a consultes sobre l’accés a l’aplicació informàtica, problemes tècnics o de les llistes d’alumnat us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Usuari, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900 82 82 82 (4).

  Documents d'interès per als centres educatius i els aplicadors/es:
         Podeu veure els documents en pantalla sencera fent clic a la seva imatge. Podeu descarregar-los al vostre ordinador amb la icona baixar

Documents generals 2017