Proves de competències bàsiques de 4rt d'ESO dels centres de la comissió 5
Curs 2020-2021
(Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls)

 • Informació institucional del Departament d'Educació: enllaç
 • Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 • 9 de febrer: Reunió dels directors/es i aplicadors/es de les proves, a les 16:00 h., de forma telemàtica al canal YouTube del CRP de Terrassa: ja.cat/cb-ESO-9febrer-reunio
 • 17 de febrer: proves de competència  matemàtica, de competència lingüística en llengua castellana i en llengua estrangera
 • 18 de febrer: proves de de competència lingüística en llengua catalana i de competència cientificotecnològica 
 • 9 de març: Reunió amb els correctors/es, a les 16:00 h., de forma telemàtica amb el programa Meet.
 • del 15 al 26 de març: correcció on line de les proves  (CORRECTORS)
 • del 5 al 9 d'abril:  validació de la correcció a l’aplicació informàtica  (CORRECTORS)
 • a partir del 3 de maig: descàrrega dels informes de centre i dels informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies 
 • del 3 al 14 de maig​: accés de la direcció dels centres a l'aplicació per visualitzar les correccions i, s'escau, tramesa de possibles reclamacions al president de la comissió
 • a partir de la segona quinzena d'octubre: descàrrega d'informes de centre per ítems
Una vegada dins del portal heu d'accedir a la pàgina sobre la "Prova d'avaluació de quart d'ESO" on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç amb l'accés a l'aplicació informàtica. 
També podeu entrar directament des d'aquest enllaç.

 • Novetats del curs 2020-2021
- GRUPS CONFINATS ELS DIES 17 i 18 DE FEBRER
Els alumnes de grups confinats els dies de la prova d'avaluació de 4t d'ESO, 17 i 18 de febrer, s'hauran de marcar a l'aplicació informàtica com absents
Aquests grups tindran la possibilitat de realitzar la prova en unes altres dates i amb correcció interna.

- APLICADORS:  protocol de lliurament de les proves el dia 18 de febrer (mesures de protecció Covid-19)
  Per tal de minimitzar els contactes en el lliurament de les proves al Servei Educatiu de Terrassa el dia 18 de febrer hem establert aquestes mesures:
 • Només ha de venir 1 aplicador/a de cada centre.  El volum dels sobres amb els fulls de resposta i la resta de documentació no és gaire gran i una sola persona pot assumir el seu trasllat.
 • Podreu aparcar al pàrquing del Servei Educatiu, accedint pel carrer Jocs Olímpics. Trobareu la porta oberta. D'aquesta manera reduirem el temps a romandre al Servei Educatiu.
 • Trobareu indicadors de la porta de l'edifici per la que haureu d'entrar i per la que haureu de sortir, que seran diferents, per evitar encreuaments al recinte.
 • Porteu els materials que heu de lliurar ben classificats i ordenats (sobres amb els fulls de resposta agrupats per assignatures, l'acta de l'aplicació, tots els llistats i les etiquetes sobreres), per reduir el temps de lliurament de cada centre.
 • Reconeixement del professorat que participi en la realització d'aquestes proves: 
Certificació de 10 hores per al professorat aplicador: han d'assistir a la reunió informativa del dia 9 de febrer i els dies 17 i 18 per aplicar les proves.
Certificació de 20 hores per al professorat corrector: han d'assistir a la reunió de correctors del 9 de març  i realitzar la correcció de les proves assignades.

  Documents d'interès per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 
         Podeu veure els documents en pantalla sencera fent clic a la seva imatge. Podeu descarregar-los al vostre ordinador amb la icona    descarrega

Documents generals 2021