Proves de competències bàsiques de 4rt d'ESO dels centres de la comissió 5
Curs 2019-2020
(Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls)

 • Informació institucional del Departament d'Educació: enllaç
 • Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 • 30 de gener: Reunió dels directors/es i aplicadors/es de les proves, a les 16:00 h., a l'Institut de Terrassa  (veure mapa)
 • 12 de febrer: proves de competència lingüística en llengua estrangera, de competència matemàtica i de competència lingüística en llengua catalana
 • 13 de febrer: proves de de competència cientificotecnològica i competència lingüística en llengua castellana
 • 25 de febrer: Reunió amb els correctors/es, a les 16:00 h., al Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • del 4 al 17 de març: correcció on line de les proves  (CORRECTORS)
 • del 23 al 27 de març:  validació de la correcció a l’aplicació informàtica  (CORRECTORS)
 • a partir del 20 d'abril: descàrrega dels informes de centre i dels informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies 
 • del 20 al 28 d'abril: accés de la direcció dels centres a l'aplicació per visualitzar les correccions i, s'escau, tramesa de possibles reclamacions al president de la comissió
 • a partir d'octubre: descàrrega d'informes de centre per ítems
Una vegada dins del portal corresponent heu d'accedir a la pàgina sobre la "Prova d'avaluació de quart d'ESO" on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç amb l'accés a l'aplicació informàtica.  També podeu entrar des d'aquest enllaç.

 • Novetats del curs 2019-2020
APLICADORS:
 • Canvi en el format de les etiquetes: a més del codi sec, també hi apareixerà el nom i cognoms de l'alumne
 • Només un full DIN A3 que conté la part oberta i tancada de les respostes.  Aquest any no s'ha tallar el full de respostes
 • Només un sobre per grup i competència on els aplicadors introduiran els fulls de resposta DIN A3 de correcció externa convenientment desplegats.
 • No caldrà ordenar els fulls de resposta ni per codi ni per nom.
 • No rebran cap document acreditatiu com aplicadors, donat que la direcció del centre assignat ja estarà oportunament informat
CORRECTORS:
 • Corregiran mitjançant una plataforma web amb eines d'ajuda.  A la reunió informativa del dia 25 de febrer es faran pràctiques amb la plataforma.
 • Per tant no han de recollir ni retornar els fulls de resposta a la seu de la comissió.
 • Reconeixement del professorat que participi en la realització d'aquestes proves: 
Certificació de 10 hores per al professorat aplicador: han d'assistir a la reunió informativa del dia 30 de gener i els dies 13 i 14 al centre assignat per aplicar les proves.
Certificació de 20 hores per al professorat corrector: han d'assistir a la reunió de correctors del 25 de febrer i realitzar la correcció de les proves assignades.

  Documents d'interès per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 
         Podeu veure els documents en pantalla sencera fent clic a la seva imatge. Podeu descarregar-los al vostre ordinador amb la icona    descarrega

Documents generals 2020