Proves de competències bàsiques de 4rt d'ESO dels centres de la comissió 5
(Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls)

 • Informació institucional del Departament d'Ensenyament: enllaç
 • Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 • 31 de gener: Reunió dels directors/es i aplicadors/es de les proves, a les 16:00 h., a l'Institut de Terrassa  (veure mapa)
 • 13 de febrer: proves de competència lingüística en llengua estrangera i de competència cientificotecnològica  
 • 14 de febrer: proves de competència en llengua catalana, de competència matemàtica i de competència lingüística en llengua castellana
 • 14 de febrer: Reunió amb els correctors/es, a les 16:00 h., al Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • a partir del 14 de febrer i fins a l'1 de març: correcció de les proves
 • del 18 de febrer a l'1 de març: introducció de les puntuacions de les respostes obertes a l’aplicació informàtica
 • fins al dia 8 de març: retorn de les proves corregides al Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • a partir del 8 d'abril: descàrrega dels informes de centre i dels informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies 
 • entre el 8 i el 26 d'abril: els centres podran revisar els fulls corregits manualment a la seu de la comissió (Servei Educatiu de Terrassa,  c/Alcoi 57) i fer la tramitació de reclamacions
 • 23-26 d'abril: recollida dels fulls corregits manualment al Servei Educatiu de Terrassa,  c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • a partir de la segona quinzena de setembre: descàrrega d'informes de centre per ítems
Una vegada dins del portal corresponent heu d'accedir a la pàgina sobre la "Prova d'avaluació de quart d'ESO" on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç amb l'accés a l'aplicació informàtica.  També podeu entrar des d'aquest enllaç.
 • Novetats del curs 2018-19
- Aquest any s'introdueix un canvi en el sistema de respostes, ja que a cada quadern li corresponen dos fulls de respostes:
 • FULL DE RESPOSTES 1: és per respondre les preguntes tancades. Té una correcció automatitzada.
 • FULL DE RESPOSTES 2: és per respondre les preguntes obertes i/o escriure la redacció (en la competència comunicativa lingüística). Té una correcció manual.
 • Donat que es lliuraran els 2 fulls amb les respostes dels alumnes, els quaderns amb les proves no s'han de lliurar, i romandran al centre, que en podrà fer l’ús que cregui convenient.
- Reconeixement del professorat que participi en la realització d'aquestes proves: se li proporcionarà un document acreditatiu i se n’informarà degudament els sistemes d’informació per tal de ser considerat com a mèrit.

  Documents d'interès per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 
         Podeu veure els documents en pantalla sencera fent clic a la seva imatge. Podeu descarregar-los al vostre ordinador amb la icona    descarrega

Documents generals 2019