Proves de competències bàsiques de 4rt d'ESO dels centres de la comissió 5
(Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls)

 • Informació institucional del Departament d'Ensenyament: enllaç
 • Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 • 22 de gener: Reunió dels directors/es i aplicadors/es de les proves, a les 15:30  h., a l'Institut de Terrassa  (veure mapa)
 • 6 de febrer: proves de competència en llengua castellana, de competència matemàtica i de competència lingüística en llengua catalana
 • 7 de febrer: proves de competència cientificotecnològica  i de competència lingüística en llengua estrangera
 • 7 de febrer: Reunió amb els correctors/es, a les 16:30 h., al Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • a partir del 7 i fins al 23 de febrer: correcció de les proves
 • del 12 al 23 de febrerintroducció de les puntuacions de les respostes obertes a l’aplicació informàtica
 • fins al dia 28 de febrer: retorn de les proves corregides al Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • a partir del 3 d'abril: descàrrega dels informes de centre i dels informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies 
 • entre el 9 i el 13 d'abril: els centres podran revisar les proves corregides manualment a la seu de la comissió (Servei Educatiu  de Terrassa,  c/Alcoi 57) i fer la tramitació de reclamacions
 • 16-20 d'abril: recollida de les proves corregides manualment al Servei Educatiu  de Terrassa,  c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • 17 de setembre: descàrrega d'informes de centre per ítems
Una vegada dins del portal corresponent heu d'accedir a la pàgina sobre la "Prova d'avaluació de quart d'ESO" on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç amb l'accés a l'aplicació informàtica.  Per entrar-hi cal introduir l'usuari i la contrasenya de centre xtec (a80..... ).  També podeu entrar des d'aquest enllaç.
 • Novetat: àudios de llengua estrangera
Aquest any no hi haurà CD amb els àudios de llengua estrangera. S'hauran de descarregar en format mp3 de l'aplicació informàtica de centres el mateix dia 7 de febrer. També es podran descarregar des de la secció de "Documents generals 2018", al final d'aquesta mateixa pàgina.
 • Novetats de la prova de competència lingüística
Enguany, la prova de competència lingüística presenta dues novetats.
En primer lloc, es compon de tres textos (enfront dels dos de les edicions anteriors). Aquest canvi de les lectures afecta la distribució de les preguntes.
S’introdueixen preguntes obertes. Es donen instruccions precises per tal de garantir que la seva correcció segueixi criteris objectius.
La redacció, que serveix per avaluar l’expressió escrita, es manté com en les edicions anteriors.
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ofereix dues proves pilot de competència lingüística (una de llengua catalana i una altra de llengua castellana) per difondre aquestes novetats i procurar que l’alumnat conegui el nou model.
 • Sistema de resposta: 
Com en anys anteriors, cada quadern té el seu corresponent full de respostes. Per facilitar que l'alumnat es familiaritzi amb el sistema de resposta es poden utilitzar les proves del curs passat. Les podeu consultar aquí.  
  Documents d'interès per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 
Podeu veure els documents en pantalla sencera fent clic a la seva imatge. Podeu descarregar-los al vostre ordinador amb la icona baixar 

Documents generals 2018