Proves de competències bàsiques de 4rt d'ESO dels centres de la comissió 5
(Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls)

 • Informació institucional del Departament d'Ensenyament: enllaç
 • Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 • 30 de gener: Reunió dels directors/es i aplicadors/es de les proves, a les 16:00  h., a l'Institut Blanxart de Terrassa  (veure mapa)
 • 14 de febrer: proves de competència matemàtica, de competència lingüística en llengua castellana en llengua catalana
 • 15 de febrer: proves de competència lingüística en llengua estrangera i de competència cientificotecnològica 
 • 15 de febrer: Reunió amb els correctors/es, a les 16:00 h., al Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • a partir del 15 de febrer i fins al 3 de març: correcció de les proves
 • del 20 de febrer al 3 de març: introducció de les puntuacions de les respostes obertes a l’aplicació informàtica
 • fins al dia 9 de març: retorn de les proves corregides al Servei Educatiu de Terrassa, c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • a partir del 18 d'abril: descàrrega dels informes de centre i dels informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies 
 • entre el 24 i el 28 d'abril: els centres podran revisar les proves corregides manualment a la seu de la comissió (Servei Educatiu  de Terrassa,  c/Alcoi 57) i fer la tramitació de reclamacions
 • 1-5 de maig: recollida de les proves corregides manualment al Servei Educatiu  de Terrassa,  c/Alcoi 57  (veure mapa)
 • 15 de setembre: descàrrega d'informes de centre per ítems
Una vegada dins del portal corresponent heu d'accedir a la pàgina sobre la "Prova d'avaluació de quart d'ESO" on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç amb l'accés a l'aplicació informàtica.  Per entrar-hi cal introduir l'usuari i la contrasenya de centre xtec (a80..... ).  També podeu entrar des d'aquest enllaç.
 • Sistema de resposta: 
Com en anys anteriors, cada quadern té el seu corresponent full de respostes. Per facilitar que l'alumnat es familiaritzi amb el sistema de resposta es poden utilitzar les proves del curs passat. Les podeu consultar aquí.  
  Documents d'interès per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es:
 
Podeu veure els documents en pantalla sencera fent clic a la seva imatge. Podeu descarregar-los al vostre ordinador amb la icona baixar 

Documents generals 2017