pàg inicialEl projecte GEP a l’INS Marina


L’Institut Marina de la Llagosta s’ha adherit al nou marc pel plurilingüisme. En un context social multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actualment, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprencindible.


La nostra participació en el GEP ens ha de facilitar continuar treballant, d’una banda la construcció d’una competència plurilingüe i pluricultural, i de l’altra, l’educació per al plurilingüisme, és a dir, per a la tolerància i la convivència pacífica i enriquidora en les societats multilingües i multiculturals.


El nou model d’ensenyament plurilingüe està basat en l’ampliació del temps d’exposició lingüística dels alumnes a una llengua estrangera. En el notre cas, a dues, el francès i l’anglès, en un context curricular, accions i projectes transversals.


El centre compta, a més dels professors específics del Departament de Llengües Estrangeres, amb un grup de professors qualificats, que participaran del nou projecte per al plurilingüisme.


Comments