La lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores, 
simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan. Compartir la lectura es 
compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo como vehículo
de entendimiento, fantasía y civilidad”

Volver a leer
 Mempo Giardinelli. Edhasa.

L'objectiu del projecte és incentivar en els alumnes el gust per la lectura a través de la col·laboració entre l'alumnat d'ESO i el de Primària.
Es tracta d'un projecte conjunt entre l'institut Monturiol i les escoles públiques Anicet de Pagès i Salvador Dalí de Figueres. 

Característiques:

Els estudiants d'ESO es desplacen a les escoles on llegeixen en parella  textos en veu alta a l'alumnat  de Primària. Les lectures s'han preparat prèviament  amb la supervisió  d'un professor de llengua castellana i una professora de llengua catalana de l'institut i del professional de l'equip LIC.

L'activitat va dirigida als alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior i  es realitza un cop al mes en horari  tarda. La durada de la sessió és  d'una hora, aproximadament.

L'activitat es porta a terme fora de l'horari lectiu de l'institut i és de participació voluntària per part dels nois i noies de 3r i 4t d'ESO que hi prenen part.Participants:
  • Alumnes voluntaris d'ESO de l'institut Narcís Monturiol
  • Alumnes i mestres de Cicle Mitjà i Superior de les escoles Salvador Dalí,  Anicet de Pagès i Josep Pallach.
  • Coordinació: Equip LIC Alt Empordà i Professorat de llengua catalana i castellana de l'institut i coordinadora pedagògica.