ORGANITZACIÓ

El   projecte EGIPTE    el farem durant la darrera setmana de curs.

  • Els tres primers dies de la setmana els destinarem a la investigació i elaboració dels materials.
  • El quart dia acabarem els últims detalls, i prepararem la presentació del nostre treball. 
  • Les presentacions de cada grup les farem entre dijous, després del pati i primera hora de divendres.Cada dia
, abans de marxar, avaluarem la feina feta i el funcionament del grup; proposarem millores i distribuïrem les feines individuals , responsabilitats, els materials necessaris, etc, per poder tenir-ho tot a punt i continuar la feina el dia següent.

 
El  projecte EGIPTE  conclourà amb una valoració conjunta.

                   
                     Una setmana intensa per acabar el curs!