Programació amb Scratch

Què és Scratch?

Scratch és un entorn de programació creat al Massachusetts Institute of Technology (MIT) com a resultat de la recerca duta a terme en el Lifelong Kindergarten Group. Hereu directe dels esforços construccionistes (basats en el constructivisme de Piaget) de Seymour Papert amb el LOGO dels anys setanta i vuitanta, aprofita els canvis tecnològics succeïts des d'aleshores per millorar substancialment la interfície de l'entorn per facilitar i fer més atractiva i llaminera la programació d'ordinadors.

Objectius:
  • Reflexionar a través de projectes disponibles ja inventats per altres usuaris.
  • Crear animacions i activitats interactives.
  • Imaginar i innovar a partir del projecte que s'estigui observant.
  • Editar un joc que ja ha estat desenvolupat.
  • Compartir amb altres persones en línia.
  • Jugar per aprendre.