Més que un motiu i amb els anys un fet; la creació del PREMI DE MEDI AMBIENT PER UNES ESCOLES VERDES.
Crec que va ser pel voltant de 1.999 quan el professor Albert  Requena , va venir al meu despatx per presentar-me la proposta d’integrar el nostre  Institut a la xarxa d’Escoles verdes. En aquells principis estava més pensat per a primària que per a secundària , però l’insistència i les ganes varen permetre la nostra integració al projecte.  Es va presentar al claustre (l’Albert va ser l’impulsor del projecte), es va aprovar i es van marcar uns objectius, els quals eren revisats per gent externa als centres (Medi ambient) sent així un dels primers Instituts de Catalunya en integrar-nos-hi,  juntament amb les escoles Torres Jonama i Barceló i Matas.  Així mateix,  l’Ajuntament de Palafrugell també s’hi va engrescar.
 
Amb els anys i dins d’aquest projecte també vam ser un dels Instituts que es va integrar a la xarxa d’ Escola Solar, la qual cosa implicava tenir una font solar en el centre, com era en al nostre cas  i a més a més amb el suport de l´Ajuntament  i l’Associació de pares també vam integrar una connexió tèrmica a tot al sistema d’aigua  calenta sanitària  del centre (dutxes i la part d’Hosteleria del centre). Amb el temps hi ha hagut canvis i l’impulsora actual és la Nuria Corona, juntament amb el departament de ciències.
 
Al cap d’uns dos  anys de l’inici del projecte,  vaig  proposar que potser seria interessant convocar un premi de medi ambient; va ser ben exceptat i des de les hores fins ara, portem 13 d’edicions del   “Premi de medi ambient”. En un primer moment es van establir diferents categories; Primària , Secundària , Batxillerats i Cicles Formatius,  aquests últims a nivell de països catalans i la resposta va ser tan gran que es va haver de renunciar al cap d’un parell d’edicions  als premis de primària i secundària donat que la feina d’escollir i mirar-se tots els treballs  desbordava la feina diària.  Així doncs amb el temps s’ha concretat i constituït  en un premi a Batxillerat i cicles Formatius d’arreu dels països catalans.
 
Confio i espero que any rera any es consolidi més i més i que continuï sent un referent a  Catalunya. I si amb això contribuim d’aguna manera, per petita que sigui en el medi ambient,  ens podrem donar per satisfets.

Escrit per :Antoni Poch i Ferrer   Director  1997 - 2012

         Joan Borromeo
           Director