INS Pere Alsius‎ > ‎ESO‎ > ‎

3 Confirmació de matrícula

ESO: Confirmació de matrícula per al curs 2018-2019
Alumnat que actualment està cursant 1r, 2n o 3r d'ESO
Dates: entre el 4 i el 7 de juny
Lloc: Secretaria
Carta informativa per a les famílies

L'alumnat matriculat a 1r, 2n i 3r d'ESO té plaça reservada en el centre per al proper curs, tot i això per gaudir-ne cal fer-ne la confirmació, és a dir l’alumne/a s’ha de matricular.

L'alumne/a ha de presentar, en l'horari assignat, a la secretaria del centre la següent documentació:

  • Sol·licitud de confirmació de plaça (document lliurat a l'alumne/a pel tutor/a)
  • DNI original per comprovar les dades
  • 1 fotografia recent amb el nom i els cognoms escrits al darrera

AMIPA: La quota de la AMIPA es satisfà a través de la plataforma IDDINK paral·lelament a l'adquisició dels llibres i materials del curs:Circular informativa de l'AMIPA

Grup

 

Dia

H

Hora

1r ESO A

 

Dilluns 4 juny

1a

8.40 - 9.35

1r ESO B

 

Dilluns 4 juny

2a

9.35 - 10.30

1r ESO C

 

Dilluns 4 juny

6a

13.55 - 14.50

2n ESO A

 

Dimarts 5 de juny

3a

10.50 - 11.45

2n ESO B

 

Dimarts 5 de juny

5a

13.00 - 13.55

2n ESO C

 

Dimarts 5 de juny

4a

11.45 - 12.40

3r AO

 

Dilluns 4 juny

3a

10.50 - 11.45

3r ESO A

 

Dimecres 6 juny

1a

08:40 - 09:35

3r ESO B

 

Dimecres 6 juny

2a

9.35 - 10.30

3r ESO C

 

Dijous 7 juny

4a

11.45 – 12.40

3r ESO D

 

Dimecres  6 de juny

3a

10.50 - 11.45