Presentació

NOTA: aquesta plantilla està basada en el portafolis professional d'Irene Martínez.

Explicació i presentació general amb imatges, paraules significatives, concepció personal de la docència... Pot incloure també una breu descripció de les principals seccions del portafolis.

Podria començar, per exemple, d'aquesta manera:


"Us dono la benvinguda al meu portafolis professional, on trobareu algunes de les inquietuds que m'han anat acompanyant al llarg de les darreres dècades de la meva carrera docent i també alguns reptes que he assumit i fites que he anat assolint."