PLA DE FORMACIÓ DE ZONA DEL VALLÈS ORIENTAL III
    CURS 201
7-18


  Procés de detecció de propostes d'activitats formatives

INFORMACIÓ

FORMACIÓ  EN  CENTRE


FORMACIÓ ENTRE  CENTRES i INDIVIDUAL
CALENDARI:
  • Sol·licitud de formació entre centres: fins el dia 5 de maig de 2017
  • Sol·licitd de formació en centre: fins el dia 5 de maig de 2017
  • Publicació de les activitats del PFZ: 15 de juliol de 2017
  • Inscripció a les activitats PFZ:  del 12 de setembre al 26 de setembre de 2017

 

 

COM FER LA SOL·LICITUD?


DATA LÍMIT FORMULARIS: 5 de maig de 2017


FORMACIÓ  EN  CENTRE
     
FORMACIÓ ENTRE  CENTRES i INDIVIDUAL