PLA DE FORMACIÓ DE ZONA DEL VALLÈS ORIENTAL III
    CURS 2018
-2019


  Procés de detecció de propostes d'activitats formatives

INFORMACIÓ

FORMACIÓ  EN  CENTRE


CALENDARI:
  • Sol·licituds de formació en centre: fins el dia 11 de maig de 2018
  • Recull de propostes: fins el dia 11 de maig de 2018
  • Publicació de les activitats del PFZ: 16 de juliol de 2018
  • Inscripció a les activitats PFZ:  del 12 de setembre al 26 de setembre de 2018

 

 

COM FER LA SOL·LICITUD?


DATA LÍMIT FORMULARIS: 11 de maig de 2018
UNA formació per centre

FORMACIÓ  EN  CENTRE
DETECCIÓ  DE  PROPOSTES  OBERTES