Calendari Curs 19-20

Les dates de seminari de coordinació xarxa Territorial de Competència Digital (abans SDTAC), per a aquest curs  2019-2020, són les següents: 


PRIMERA SESSIÓ - Dilluns 4 de novembre de 2019

SEGONA SESSIÓ - Dilluns 2 de desembre de 2019

TERCERA SESSIÓ - Dilluns 10 de febrer de 2020

QUARTA SESSIÓ - Dilluns 23 de març de 2020

CINQUENA SESSIÓ - Dilluns ??? de maig de 2020 -Jornada Compartim ExperiènciesTotes les sessions són en dilluns.
L'horari és de 15:00 a 18:00 hores.
El lloc és l' ESC Baldiri Reixac-La Vila de Banyoles.Objectius
Aprofundir en el contingut del document elaborat pel Departament d'Ensenyament sobre la competència digital de l’alumnat com a competència transversal, i desenvolupament, seguiment i avaluació d'aquesta competència en el marc del Pla TAC de centre
Debatre sobre les metodologies que es poden implementar a l'aula digital amb les TAC
Intercanviar experiències TAC de centre
Dissenyar, pilotar i reflexionar sobre pràctiques i activitats cocreades en el marc del seminari


Continguts
Les sessions tindran quatre parts, de temporalitat variable segons temàtiques
Notícies i novetats Àrea Competència Digital i/o d'àmbit territorial
Experiències de centre
Píndoles informatives-formatives
Tema troncal
Espai de cocreació, pilotatge i reflexió d'activitats (gruix de la sessió)


Requisits de certificació  
Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Presentació d'una experiència de centre amb l'ús de les TAC.
Respondre el qüestionari de valoració final.


ACTIVITATS QUE REALITZAREM
Durant la sessió:
- Presentació de notícies, agenda o enllaços amb activitats, formacions o eines digitals
Presentar alguna activitat de centre realitzada amb eines TAC
- Aprofundir en els continguts donats
-Dissenyar activitats i propostes d'aula, pilotar-les i reflexionar-hi, amb metodologies Design Thinking

Fora de la sessió:
- Difondre a l'equip directiu/claustre les informacions presentades

 
La informació transmesa en les sessions de formació és per a representants dels centres, que seran els responsables que aquesta informació arribi a la resta del claustre.

http://educat.xtec.cat/