COMMUNICATION AND BREAKTRHOUGH

Per què un PILE?

Aquest projecte pretén esdevenir una finestra oberta al món per als infants de l'escola
La Maquinista. Dintre de la vivència en comunitat educativa, trobem vital el procés d'enculturació  mitjançant els diferents llenguatges que cohabiten en el nostre dia a dia. El llenguatge gestual, musical, matemàtic ... i, per suposat, el coneixement de diferents llengües, que per a nosaltres ha d'exercir un paper  dinamitzador de l’accés al coneixement de manera transversal a les diferents àrees d'aprenentatge, i la pròpia vida dins i fora de l’escola.

 L’aprenentatge d'una o més llengües estrangeres ha esdevingut en les últimes dècades una necessitat de primer ordre per expandir les possibilitats de comunicació, de socialització, d'accés a la informació i per tant al coneixement i indubtablement, una requisit inexcusable de cara al món laboral.

 Per afavorir l’assoliment d'aquest objectius de vida, avancem l’aprenentatge de la llengua anglesa a infantil (P3), i augmentem progressivament el número d'hores d'exposició a la llengua cada curs que avança. Interactuem lliurement des de l’exterior a través dels nostres espais web de centre (el blog d'anglès i la wikinista). Incorporem la llengua anglesa a l’aprenentatge de continguts curriculars d'altres àrees segons la metodologia AICLE. Gaudim de produccions artístiques, com ara obres de teatre i d'altres  en llengua anglesa, a l’escola... Això és el que ja fem, i donat que som una escola de nova creació, tenim totes les possibilitats per créixer i millorar tot implementant les propostes que considerem adients i enriquidores per assolir les competències bàsiques, entre elles, evidentment la competència plurilingüe i multicultural.

En aquest sentit, i donat que al curs 2012/13 ja tenim complert el cicle inicial a educació primària, ens plantegem nous reptes, inclosos en aquest projecte, tals com ara ...

Oferir activitats extraescolars en llengua anglesa, potenciar l’oferta d'estades estivals d'immersió lingüística Xanascat, intercanvis amb d'altres escoles catalanes i foranies, auxiliars de conversa, cicles de cinema en llengua angles a l’escola per a adults i nens... El nostre punt més fort és que  som una escola de nova creació i, com digué Miquel Martí i Pol, “Tot està per fer i tot es possible”.

 • Concretem les actuacions:
  • Avançament de les llengües Estrangeres a l’ Educació Infantil (P3)
  • Reforç de la llengua oral a l’educació primària
  • Ensenyament i aprenentatge de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera (CLIL/AICLE)
  • Integració significativa de les TIC com a mitjà d’accés a la llengua i el seus significats, com a eina de comunicació i difusió i com a eina de treball habitual en els processos d’aprenentatge
  • La introducció de la llengua escrita en anglès a partir del primer curs del cicle inicial
  • Garantir la continuïtat del projecte tot dissenyant la seva aplicació en el cicle mitjà i cicle superior.


 • Passats els dos anys de duració d'aquesta convocatòria, atendrem als següents indicadors d'avaluació del projecte per fer-ne la valoració:
 • Grau d'implicació del professorat.
 • Grau d'ajustament de l’horari del centre en favor de la implementació del projecte
 • Grau d'utilització de la llengua anglesa per part d'alumnes, personal docent, monitors i famílies.
 • Establiment de vies per a la continuïtat del projecte.
 • Implicació d'altres centres de l’entorn proper en activitats d'intercanvi i col·laboració.
 • Millora significativa en la competència comunicativa de l’alumnat en llengua anglesa.
 • Grau de sensibilització de tots els membres de la comunitat educativa vers la importància del plurilingüisme actiu.
Comments