Aprenedoria

                            
                                                        EL DIA DE MERCAT.   RECULL DE FOTOS.  7 juny 2019

https://photos.app.goo.gl/xj4ziYDbf6BjVd2e8   https://www.teleponent.cat/exit-del-tercer-mercadet-escola-demprenedors-dels-petits-i-joves-empresaris-de-ponent/  https://www.flickr.com/photos/131515621@N05/albums/72157709013591696   
          

                                           
Aprenedoria és un terme  que  associa aprenentatge i emprenedoria.   APRENEDORIA és el concepte
 l'entorn  del qual desenvolupem totes les activitats que promouen l'emprenedoria en els  entorns educatius. 
L'activitat "Petits-es/ Joves Empresaris de Ponent"  és una activitat d' emprenedoria.


Consisteix en:

En fer un cicle complet  de  creació d’una empresa en totes les fases al llarg  d'un curs escolar. 
Acompanyats dels mestres els nens promouran   la creació d’una empresa:  la constituiran i en  faran els
estatuts, decidiran la  inversió  que volen fer,   el nom i la imatge de l’empresa,  triaran els càrrecs de
president – secretari – i – tresorer,  proposaran prototips a fer de forma artesana,  els vendran, portaran
la comptabilitat i ... si ho han fet correctament  retornaran les inversions i  obtindran un benefici.   
 El cicle es tancarà al final de curs amb el tancament econòmic i  una celebració amb els beneficis obtinguts.  


S’adreça a :
   

Alumnes de  Primària, ESO, FP  i Batxillerat.  Una proposta per a grups classe,  
grups multinivell, tallers... 
 


Objectius: 

. Ensenyar de forma pràctica i vivencial  què vol dir ser emprenedor
. Motivar les actituds  que desvetllin la iniciativa personal com a font de riquesa  
.Fomentar metodologies de treball que fomentin l’autonomia i la iniciativa personal dels alumnes.
. Facilitar un entorn per fer activitats pràctiques d’emprenedoria
. Foment de valors:  creativitat,  iniciativa, qualitat, realisme, col·laboració,  respecte, compartir, solidaritat,
. Donar valor real als diners
. Comprensió d’un vocabulari de conceptes bàsics relacionats amb l’economia i l’emprenedoria
.Fomentar l’intercanvi d’idees, models i propostes entre les escoles participants.
.Treballar la coeducació com un valor social i laboral  que ens iguala a tots com a persones malgrat el sexe

Encaix en el context escolar

Difícilment es pot arribar a fer una feina mínimament seriosa  si no s’hi dedica   un mínim d’ una hora setmanal.   .     
35 hores anuals  que es poden encaixar dins d’altres matèries. 

Activitat teòrica.

Tant important com la proposta pràctica  ha de ser el plantejament d’aspectes teòrics  relacionats amb l’emprenedoria. 
A partir de la vida dels alumnes cal desvetllar la seva atenció al voltant dels aspectes econòmics de la vida.
Es poden tractar de forma  transversal en àrees diferents.

Temes transversals  a tractar en diverses  assignatures

TEÒRICS

El valor dels diners,   els meus estalvis, economia familiar
el preu de les coses,  comptabilitat . (Exercicis)

Matemàtica

Compartir i debatre: Les meves experiències com emprenedor,
Quants diners cal per a viure?    De què  treballa el pare ?  Qualitat del treball.     

Ètica. /  Socials

Vocabulari: El món laboral. operari, obrer, empresari, encarregat,  autònom, cooperativa ...

Llengua

TREBALL PRÀCTIC.   El joc de Petits empresaris.

Plàstica (Ed. Artística)

 

 

Juguem a ser Petits empresaris.

TREBALL PRÀCTIC.    Juguem a crear una empresa.  (Deia el Dr. en Neurociència,  Francisco Mora,   que  “El joc és la disfressa de l’aprenentatge”.
És important situar el context  de “joc”  de la pràctica per protegir la frustració d’un possible fracàs. El fet que sigui un joc no li treu  seriositat ni rigorositat. 
El joc és un tema seriós en aquesta edat.  Els diners amb que es treballa són diners reals.

CONTINGUTS

TEMPORALITAT

1.-  Crear una empresa.  Tipus d’empreses.

Setembre

2.-  Documents   -  Acta de l’assemblea de constitució
                             - Escriptura pública (estatuts)
                             - Declaració d’inici d’activitats i sol·licitud NIF
                             - Permís de venda en el mercat

Octubre

 

3. Elements definidors: 

     - La imatge de l’empresa.  Targetes d’identificació. 
    -  Web de promoció i presentació
    -  Inscripció en el registres d’empreses  (Web col·lectiva)

4.- Estudi de models.  Decidir la línia de treball, Iniciar la producció.

novembre - desembre – gener

5.- Conèixer i  compartir amb d’altres empreses com la nostra - -          - Contactes  i  presentació de productes als  companys                    d’altres empreses com la nostra
      -  Intercanvi de productes. (Març)

febrer - març

6- Etiquetatge, decoració, màrqueting
     Primera venda :   Diada de Sant Jordi

abril - maig

7.-Venda.  Mercat a l’escola, mercat  al municipi, mercat comarcal

8 – Tancar comptabilitat. 

Juny

9.- Gaudir dels beneficis

10.-Valoració i memòria

 

 


LIMITACIONS:
És evident que  en  una proposta  formulada des de l’administració (escoles públiques) hi ha d’haver unes limitacions  de productes  que puguin suposar un perill potencial:  productes alimentaris que necessiten una titulació especial per  manipular-los i vendre’ls   que a més suposen una possible  intoxicació alimentària,  productes  químics: colònies i sabons   que  tenen un ús i aplicació a la pell de les persones que les compren  i que per tant necessiten un permís sanitari. 
La proposta d’un joc porta associada  una limitació de preus.   Preus al voltant d’un euro. 
La pròpia limitació de preus ja comporta una limitació de beneficis.   No hem d’oblidar que es tracta d’una activitat   d’aprenentatge.  Cal planificar bé el treball per tal que el balanç final sigui positiu per tal que l’experiència sigui positiva

Coordinació i  seguiment 

L’activitat  la fem a l’empara del Departament d’Ensenyament a través del CRP del Segrià.   
Els mestres responsables de l’activitat  a les escoles que s’hi apuntin constituiran un grup de treball i alhora de formació.  
Es preveu:
- Uuna sessió inicial de formació  
- Una trobada opcional de seguiment - dubtes - ajuts ... de caràcter voluntari  
- Un contacte continuat a través del web
- El treball del curs tindrà una
certificació conjunta com a activitat de formació.

El CRP  en portarà la gestió i  coordinació. 
En Pep Borràs,  mestre de l’Escola d’Alfés en portarà l’assessoria,  pautes de formació i gestió del WEB de l’activitat a través de la qual es donarà ajuts i models per treballar.

 
El web , punt de trobada.  

Fer una web  té un sentit  identitari  i alhora participatiu.  A la web es recullen i es mostren els models de documents, lies guies, el programa, els continguts,  els treballs,  les fotografies,  i  el que cada  empresa vol.

Els intercanvis

Crec que en el model proposat  la part de coneixement mutu  i de l’intercanvi de productes  hauria de tenir un paper rellevant.   Aquesta és una lliçó de futur.  És la globalització en petit.   És optimitzar l’esforç.  És compartir les habilitats en benefici mutu .

Vídeo de YouTube
Ċ
JOSEP BORRAS CARLES,
19 de juny 2019, 4:41
ĉ
JOSEP BORRAS CARLES,
27 d’oct. 2016, 3:08
Comments