ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2017).

Títol: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2017).
Codi EADOP: 17.178.020
Organisme: Institut Narcís Monturiol, de Barcelona

S'ha publicat en el DOGC 7404 de data 04/07/2017

Podeu accedir-hi clicant l'enllaç

Obert el termini de presentació d'ofertes per a la licitació del servei de neteja de l'Institut Narcís Monturiol
termini: des del 5 de juliol de 2017 i fins a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2017.

PRESENTACIÓ D'OFERTES: 
Secretaria de l’Institut. 
carrer Harmonia s/n 
08035 Barcelona
Telèfon 934281250

Horari de presentació: 8:30 a 15:00 hores.


DATA I HORA VISITA TÈCNICA: Divendres 7 de juliol de 2017 a les 10:00 hores


DILLUNS 4 de setembre de 2017 a les 9 hores, Obertura sobre B


DILLUNS 18 de setembre de 2017, Obertura sobre C a les 10:00 hores.


ACTES DEL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA: 

Podeu consultar les actes fent click a l'apartat de DOCUMENTS