PRESENTACIÓ

OpenBoard és un programari lliure i gratuït que es pot utilitzar en qualsevol Pissarra Digital Interactiva (PDI) i altres Sistemes de Projecció Interactius (SPI).

Avui dia hi ha un gran ventall de sistemes de projecció interactiva en el mercat. Aquests sistemes poden consistir en un projector més la pissarra interactiva o simplement el projector amb la interactivitat incorporada. Cada un d'aquests sistemes acostuma a venir acompanyat del seu programari propi, generalment d'ús exclusiu per al maquinari d'un determinat fabricant. Això fa que a les aules d'un mateix centre convisquin programaris diferents i incompatibles entre sí, forçant moltes vegades la decisió d'adquirir tots els sistemes de projecció d'una mateixa marca, o incomplint els termes de les llicències d'ús del programari.

OpenBoard


L'OpenBoard es pot utilitzar amb qualsevol model de PDI o SPI i des de qualsevol sistema operatiu (Windows, Mac o GNU/Linux), sense cap restricció específica que pugui condicionar els criteris d'adquisició i manteniment del maquinari dels centres.

OpenBoard és programari lliure obert a tothom i està dissenyat per i amb usuaris i professors/es. És una iniciativa de la Delegació Interministerial per a l'Educació Digital a l'Àfrica del govern de França, coincident amb els principis de la Declaració de París sobre Recursos Educatius Lliures (REL 2012) de l'UNESCO.

Al portal Alexandria de la XTEC s'hi han començat a incorporar les primeres activitats creades amb Open-Sankoré.


 Accés al portal


Accés directe a la descàrrega del programa

http://openboard.ch/download.en.html

 Accés a activitats al portal del Departament d'Ensenyament