Presentació

La importància atorgada pels experts en sostenibilitat al rol de l’educació es veu reflectida  en la Declaració de Nacions Unides del Decenni  de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible, o millor per a un futur sostenible, ( 2005 – 2014) , que, d’acord a la UNESCO, pretén promoure  l’educació com a fonament  d’una societat  més viable per a la humanitat i integrar el desenvolupament sostenible en el sistema d’ensenyament escolar a tots els nivells, intensificant igualment la  cooperació internacional a favor de l’elaboració i desplegament en comú de pràctiques, polítiques i programes innovadors d’educació.

D’acord a aquesta formulació, ens plau de presentar-vos la iniciativa de treball en l’àmbit de la mobilitat sostenible que  els Serveis Territorials a Lleida d’Ensenyament i Territori i Sostenibilitat ofereixen a la comunitat educativa per tal d’impulsar, en el que resta d’aquest període, una educació solidària – superadora de la tendència a orientar el comportament en funció d’interessos particulars a curt termini o del simple costum-  que contribueixi a una correcta percepció dels seus beneficis, generi actituds i comportaments responsables en els desplaçaments i prepari la presa de decisions fonamentades respecte de l’ús dels transports públics o mitjans de locomoció no contaminant a l’abast.

En aquest espai cooperatiu tindreu notícia d’accions de sensibilització com la 1a. Edició del concurs escolar “Parada literària” convocat per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat, ATM, de les actuacions de suport d’institucions i entitats, del treball monogràfic dels Centres de Recursos Pedagògics en l’àmbit, de materials didàctics i documentals adients, i us animem a participar-hi aportant pràctiques educatives i reflexions i interaccions des de qualsevol sector de la comunitat educativa, entenent que educar en els valors i comportaments responsables que ens aporta farà possible un desenvolupament culturalment plural i físicament sostenible.

 

Miquel Àngel Cullerés                                                            Dolors Tella

Director dels ST d’Ensenyament                                          Directora dels ST de Territori i Sostenibilitat


Subpàgines (1): Avis Legal
Comments