La motxilla bioclimàtica és un programa educatiu que té com a finalitat apropar l’alumnat a l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia en qüestions tant rellevants socialment i significatives com són la limitació de recursos fòssils, la seguretat energètica, el canvi climàtic i la salut, des d'una òptica experimental i vivencial. La motxilla bioclimàtica parteix del material elaborat pels professionals del camp d'aprenentatge "Les Obagues" de Juneda.

 

 Objectius

Els objectius que es proposa el programa educatiu de  són:


1.Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal 

d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.


2.Viure la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la nostra activitat diària.moure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.


3.Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència