Principal

El nostre alumnat està inmnmers en una societat amb falta de temps i bombardejats amb multitud d’estímuls audiovisuals que canvien amb molta rapidesa. En aquest context la lectura no forma part de l’entorn de bona part dels nostres alumnes.

A més a més no sempre és fácil trobar a casa bons models de lectura ni llibres prou motivadors perquè sorgeixi  la curiositat i el gust per la lectura. Si a això li afegim que a l’escola no sempre hi ha el temps necessari per donar atenció a la lectura, comprendrem que l’alumn/a  no estigui atret per la lectura i per tant llegeixi poc. Això fa que apareguin dificultats en la comprensió lectora, ja que és un fet comprovat  que un bon domini de  la comprensió lectora  repercuteix en la construcció de nous coneixements.

Aquest fet  l’hem pogut constatar al nostre institut, INS La Pineda, tant a a la feina diària com a les proves externes.  És arran dels deficients resultats de l’avaluació diagnòstica de l’octubre del 2010 que es fa necessària tant la reflexió com l’acció.

Què podem fer?

Tota la societat s’ha d’implicar, i per la part que ens pertoca hem de treballar d’una manera diferent als centres educatius.

És un fet constatat  la importància que té un bon domini de  la comprensió lectora  per a la construcció de nous coneixements. 

 I això què implica?

Que el professorat prengui concsciència de la importància de la comprensió lectora per a la seva matèria i decideixi treballar-la a classe.

Com podem fer-ho? 

El més important és integrar aquesta activitat a la nostra matèria de manera que l’alumnat vegi la seva importància, amb periodicitat i de forma col·laborativa.

Per això, varèm proposar a l’equip directiu engegar un pla de millora de la comprensió lectora al qual es treballarien  conjuntament llengua i continguts des de totes les àrees als quatre cursos de l’ESO.

Aquesta reflexió va portar a un compromís per part de tot el claustre per donar atenció preferent a treballar la comprensió lectora al nostre centre. Com a conseqüència s’espera que millorin tant els resultats finals de totes les matèries com  els de l’avaluació diagnòstica.

Subpàgines (1): Millora comprensió 2