AMBIENTS, ESPAIS, CAPSES D'APRENENTATGE...

I altres didàctiques amb voluntat d'aglutinar 
canvis metodològics, enfocaments diversos, noves mirades, etc.

BADALONA 2017 / 2018