Entorn de cerca‎ > ‎

Resultats de la cerca

Un cop realitzada la cerca apareixeran els recursos que es troben al catàleg relacionats amb els criteris de cerca especificats, tant a la cerca ràpida com a l'avançada.

En aquesta pantalla de resultats apareixen els següents elements que ajuden a visualitzar els resultats de la cerca: pàgina de navegació, criteri d'ordenació, tipus de recursos i llistat dels resultats. A més, Merlí ofereix l'opció d'interactuar valorant, comentant i compartint un recurs entre els usuaris.

Parts que mostra la pantalla:

1. Pàgina de resultats
Ens indica a quina pàgina ens trobem del total de resultats de la cerca, per exemple: 1-10 de 45099 resultats.

2. Ordenació dels resultats
Ens ofereix un nou filtre de classificació dels resultats que permet ordenar els recursos segons diferents criteris:

 • Per rellevància: segueix un algoritme natural que té en compte diferents paràmetres com la data, la valoració o el nombre de comentaris i visites

 • Per data de publicació del recurs: en primer lloc apareixen els recursos més recents tenint en compte la data de publicació

 • Per títol: ordena els resultats seguint l'ordre alfabètic del seu títol

 • Per número de visites: apareixeran primerament els que tinguin més visites

 • Alfabèticament: ordena els resultats per ordre alfabètic.

 • Per valoració: de més a menys estrelles (indicador per quantificar la valoració)

 • Per comentaris rebuts: en primer lloc apareixen els recursos que han rebut més comentaris3. Format dels recursos

A la part esquerra de la pantalla apareix el nombre de recursos trobats, segons el tipus de recurs i ens ofereix un filtre sobre els resultats de la cerca, perquè els puguem visualitzar segons el format que més ens interessi.

La primera classificació (Tot) ens indica el nombre total de recursos disponibles. A continuació, es detallen els resultats segons quin sigui el seu format, així, es  pot distingir entre “Recursos en línia” i “Recursos físics”. Alhora, aquests grups inclouen una subdivisió segons els diferents formats.


Els recursos en línia poden presentar els següent formats:
 
Interactiu: recurs basat en la interacció entre els estudiants per tal d'assolir un objectiu
Aplicació: conjunt ordenat d'ordres al què s'accedeix via web, ja sigui a través d'internet o d'una intranet
Imatge: representació visual d'un objecte mitjançant tècniques diferents (dibuix, pintura, fotografia.
Àudio: suport per ésser escoltat
Vídeo: recurs que representa imatges en moviment
Document: suport virtual dissenyat i creat específicament per a contenir informació i, en general, també per a comunicar-la
Pàgina web: document web amb contingut d'hipertext amb hipervincles per facilitar la navegació d'una pàgina o secció a una altra

Altres: presenten un format diferent als anteriors
 
I els recursos físics:

Vídeo: recurs enregistrat en cinta de vídeo
Escrit: articles, llibres, revistes, dossiers, fullets, llibre amb disc...
Maleta pedagògica: document que conté diverses classes de recurs
Recurs electrònic: recurs que necessita d'un ordinador perquè es pugui utilitzar
Objecte: la fitxa és sobre un objecte físic
Àudio: suport per ésser escoltat
Material visual: mapes, fotografies, cartells / làmines...

Altres: presenten un format diferent als anteriors

4. Resultats de la cerca

El cos principal de la pàgina correspon als resusltats de la cerca, que apareixen ordenats segons el criteri indicat i la seva visualització és la següent:


 

Inclou la següent informació:
 • Títol del recurs, que apareix en vermell i subratllat; la valoració, on el nombre d'estrelles de color determina si està ben valorat, els comentaris i el nombre de visites.

 • Autoria: ofereix informació sobre la persona que l'ha realitzat o font d'on s'ha extret

 • Data de la publicació

 • Descripció

Clicant sobre el títol s'accedeix a la fitxa del recurs.

5. Guarda les teves cerques

A la part inferior de la pantalla, al costat del nombre de pàgines trobem la opció d'activar una subscripció d'RSS que permet a l'usuari guardar les seves cerques. Amb aquesta opció l'usuari sempre estarà al dia dels nous recursos catalogats seguint el criteri de cerca definit. 
 


Comments