Entorn de cerca‎ > ‎

Com cercar

Merlí permet realitzar dos tipus de cerca, la cerca ràpida i l'avançada. Es poden utilitzar operadors de cerca per a la realització de consultes més avançades en els camps de text lliure.




La cerca ràpida

La cerca ràpida és la que es presenta per defecte i permet realitzar cerques per paraula clau, per nivell i per àrea. Cal tenir present que no té en compte ni les majúscules ni les minúscules i tampoc els accents.
Una cerca per paraula clau permet buscar per paraules i frases sobre qualsevol camp del catàleg (títol, autor, resum, etc.). Cal escriure una o més paraules al camp de text i el cercador mostrarà tots els recursos que continguin algun d’aquests mots en alguna de les etiquetes de la seva fitxa. Aquesta cerca es pot ampliar filtrant el nivell educatiu i/o una matèria o àrea.






La cerca avançada

La cerca avançada permet buscar per mots clau i frases en tots els camps del catàleg i definir diferents criteris per obtenir una cerca més precisa. Permet acotar els resultats segons el descriptor temàtic, el curriculum (nivell educatiu, el cicle i l'àrea/familia/competència) i les característiques del recurs (autoria, idioma, tipus de recurs, llicència, destinatari/ària, editorial/producció, any de publicació, format del recurs i unitat amb disponibilitat).

 
 
 • Text lliure: permet buscar mots clau i frases en tots els camps del catàleg.
 • Descriptor temàtic: troba documents que tracten una matèria concreta. Busca a partir de les paraules que la fitxa del document té associades des del tesaurus ETB que defineix la temàtica del recurs. En començar a escriure un terme, apareix una capa dinàmica amb tots els descriptors del tesaurus que contenen els caràcters escrits. Un cop s'ha identificat el terme desitjat, es pot triar.

Filtre segons currículum:
 • Nivell educatiu: es poden filtrar els resultats per Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, FP específica de grau mitjà i FP específica de grau superior.
Quan el nivell educatiu està estructurat en cicles,  permet triar el cicle en el cas de l’Educació Infantil, Primària i Secundària, i en el cas de les FP, el curs en concret. Al mateix temps s'activa el filtre Àrea/Família/Competència, i quan s'escull una opció, es desplega la corresponent relació de continguts en una estructura jeràrquica. Un clic en el , desplega els Continguts de l'Àrea/Família/Competència triada.
 • Autoria: camp que permet buscar recursos sobre un autor en concret, no es tenen en compte l'ordre del nom i els cognoms.
 • Editorial/Producció: busca sobre l'editorial en el cas dels documents publicats en suport paper i en la productora en el cas dels recursos audiovisuals.

Filtre segons característiques del recurs:
 • Idioma: opció que permet definir l'idioma del recurs que es vol trobar.
 • Any de publicació: busca sobre documents publicats en l'interval de temps definit per la cerca.
 • Recurs: filtre que defineix si el recurs que es busca és un recurs en línia o és un recurs físic. Si es marca l'opció de recurs físic s'activa el filtre Unitat amb disponibilitat i permet triar un dels diferents centres que contenen recursos en format físic. 
 • Format del recurs: busca els recursos segons el seu format sigui àudio, vídeo, un document físic, un arxiu html, etc.
 • Llicència: permet seleccionar un dels tipus de llicència de propietat intel·lectual dels recursos.
 • Destinatari/ària: filtra sobre a qui va dirigit el recurs: professorat, autors, alumnat, direcció, família, tutoria i altres. 

Els operadors de cerca

Per defecte, el cercador de Merlí utilitza l'operador "AND", és a dir, recupera totes les fitxes en què els termes de cerca apareixen junts. Per exemple, si es cerquen els termes : progressió aritmètica, es recuperaran totes aquelles fitxes a les quals hi apareixen els dos termes.

A més a més, també es poden fer servir aquests operadors:

 • L'operador "frase de cerca". Si es busca una frase delimitada per cometes, el cercador recupera totes aquelles fitxes en què hi apareix la frase exacta o els termes en el mateix ordre i com a unitat.
 • L'operador -terme. Afegint aquest símbol (-) davant d'un terme es recuperaran totes les fitxes que no contenen aquest terme. S'acostuma a fer servir quan es cerca un concepte sense l'altre. Per exemple, si es fa la cerca progressió -aritmètica, el cercador mostrarà les fitxes que contenen el terme progressió, però mai apareixerà el terme aritmètica.
 • L’operador ? és un comodí d’un caràcter únic que substitueix una lletra d’una paraula. Per exemple, si es vol cercar tant text com test, es pot escriure te?t en el formulari de cerca.
 • L’operador * és un comodí de caràcters múltiples que substituiex un, dos o més caràcters que es poden afegir a una paraula. Per exemple, si es vol cercar programació, programador o programa, es pot introduir programa* al formulari de cerca. Aquest comodí no es pot fer servir com a primer caràcter d’una paraula.
 • L’operador ~ afegit al final d’una paraula permet fer cerques difuses. El cercador donarà resultats en els quals apareix el mot i altres semblants a nivell ortogràfic. Per exemple, si s’escriu fesol~ al formulari de cerca, en els resultats s’hi podrà trobar les paraules fesol, pèsol, fesols i pèsols.
 • Cerques per proximitat. Una altra possibilitat és realitzar cerques per proximitat de dues paraules. Per exemple, si en el formulari s’introdueix esquelet ossos ~10, en els resultats apareixeran els dos termes, esquelet i ossos, separats per un màxim de 10 paraules.

Comments