Descripció curricular

Des d’aquest apartat s'accedeix al DUC (Disseny Unitari del Currículum) amb els descriptors curriculars propis del sistema educatiu que permeten contextualitzar el recurs catalogat dins del curriculum escolar. En aquest apartat cal seleccionar els descriptors que més s'avinguin al recurs que s'està catalogant. Cal seleccionar un descriptor per al nivell educatiu, un per a l'àrea i un altre per al contingut. Perquè el recurs quedi ben descrit, es poden assignar a cada recurs diferents nivells i àrees i diversos continguts. 

Observareu com es despleguen els descriptors de les tres seccions i com queden seleccionats, a la part inferior de la pàgina, en el quadre "Descriptors curriculars seleccionats".


Nivell

En aquest apartat cal triar quin és el nivell educatiu al que es correspon el recurs, si a educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, FP específica de grau mitjà o FP específica de grau superior. Pot ser que un recurs pertanyi a més d'un nivell. 


Àrea / Família / Competència

En aquest apartat cal triar a quina àrea, família o competència pertanyen els recursos. En aquest cas un recurs pot pertànyer a més d'una àrea, família o competència.


Continguts


En aquest apartat cal triar el contingut curricular a que es correspongui el recurs. Un recurs pot tenir associats més d'un contigut.


Descriptors curriculars seleccionats

A la part inferior de la pantalla es troben els descriptors curriculars seleccionats i permet veure quines han estat els ítems escollits. 


Completada aquesta pàgina, clicant el botó "Següent" s'accedirà a la següent pantalla de "Descripció temàtica".

Comments