Entorn de catalogació

L'entorn de gestió i catalogació de recursos educatius permet a l'usuari dur a terme totes les accions que pot realitzar. S'hi accedeix a partir de l'adreça http://merli.xtec.cat/e13_merli/ i cal identificar-se amb el nom d'usuari i contrasenya XTEC.

L'aplicatiu permet l'accés a accions com la realització de cerques sobre els registres del catàleg, la visualització dels resultats i la creació de noves fitxes per a catalogar nous recursos educatius. Existeixen diferents perfils d'usuari amb accés a la catalogació i aquests tindran privilegis i permisos diferents per a realitzar les accions en funció de la categoria assignada.

L'entorn de catalogació de Merlí s'estructura de la següent manera: