Presentació


Benvinguts a la pàgina del Grup de Treball de Matemàtiques del Pla de Zona 2011-2012. Us presentem una col·lecció de problemes visuals per ensenyar Matemàtiques a Educació Infantil, creats amb dos objectius principals:

• Desenvolupar el pensament lògico-matemàtic a través dels problemes visuals. 
• Aplicar estratègies (de càlcul, raonament, lògica, identificació, relacions...) en la resolució de problemes i fer estimacions dels resultats. 

El material consta de tres blocs, un per a cada nivell (P3, P4 i P5). Cada bloc té un personatge que fa de fil conductor al voltant del qual hi ha una petita història (un conte o carta), i que dóna pas a totes les activitats.


                                                                                                                                             
                                                             Els membres del Grup de Treball de Matemàtiques