Presentació

Aquest lloc web recull  un conjunt de temaris de Ciències Naturals i Ciències Socials per l'alumnat de Primària i de Secundària amb dificultats de comprensió lectora adaptats a les Pautes de Lectura Fàcil. 

Aquest materials estan pendents de revisió per l'Associació Lectura Fàcil. En breu s'hi afegirà la versió validada en format PDF.

Els temes desenvolupats fins al punt són: