Presentació


En aquest espai, els mestres i professors de matemàtiques trobareu una sèrie de recursos TAC i recursos manipulatius (relacionats amb les maletes i el material  en préstec que té el CRP), de tots els blocs d'aquesta àrea i dins l’Etapa d’Educació Primària i 1r  cicle  de l’Educació Secundària Obligatòria.

També hi podreu trobar els enllaços a pàgines d’interès dins l’àmbit matemàtic. El treball dut a terme vol contribuir a continuar avançant en la millora dels resultats acadèmics dels nostres alumnes.

  • Per fer la reserva cal omplir el formulari corresponent de cada material.

  • CRP de l'Anoia
    tel. 938040453
    email: crp-anoia@xtec.cat

  • http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-matematic.pdf