Calculadora a Primària


Índex de continguts

Calendari de reserves fetes
Format pdf

Fitxes dels recursos

Format pdf Calculadora 1
Operacions. CI
Format pdf Calculadora 2
Operador constant. CI-CM
Format pdf Calculadora 3
Operador constant. CI-CM
Format pdf Calculadora 4
Operador constant. CM
Format pdf Calculadora 5
Regularitats dels nombres. CM
Format pdf Calculadora 6
Taules de multiplicar 1- 5. CM
Format pdf Calculadora 7
Taules de multiplicar 6- 10. CM 
Format pdf Calculadora 8
Memòries. CM
Format pdf Calculadora 9
Resolució de problemes. CM-CS
Calculadora 10
Resolució de problemes. CM-CS
Format pdf Calculadora 11
Pensament lògic. CM-CS
Format pdf Calculadora 12
Resolució de problemes. CS
Format pdf Calculadora 13
Estimació i arrodoniment. CM
Format pdf Calculadora 14
Pensament lògic. CS
Format pdf Calculadora 15
Memòries. CS
Format pdf Calculadora 16
Memòries. CS
Format pdf Calculadora 17
Pensament lògic. CS
Format pdf Calculadora 18
Pensament lògic
. CS
Format pdf Calculadora 19
Pensament lògic. CS
Format pdf Calculadora 20
Pensament lògic. CS

No s'ha pogut trobar l'URL del gadget especificat

Subpàgines (1): Recursos en línia