Presentació

Relació del conjunt de maletes pedagògiques que els Centres de Recursos Pedagògics ofereixen al professorat, classificades per temàtiques.

Les maletes pedagògiques es caracteritzen per presentar un conjunt  de recursos educatius, en diferents formats, sobre una temàtica concreta, seleccionats amb criteris de qualitat i idoneïtat didàctica i pedagògica.