Caixes didàctiques del Centre de Recursos Educatius del mar

El Centre de Recursos Educatius del Mar -CREM- posa a la disposició dels docents un conjunt de caixes didàctiques de diferents temàtiques que poden ser útils per treballar aspectes de la cultura marítima als diferents centres d'ensenyament.
Aquestes caixes recullen recursos pedagògics de diversa índole: objectes, escrits, fotografies, músiques, vídeos... i una guia didàctica, que ofereixen diverses possibilitats de treball a les escoles.Aquests materials els tenim al CRP a la vostra disposició