PRESENTACIÓ


Per a nosaltres, l’etapa de la llar d’infants com a etapa educativa és molt important per a l’evolució de l’infant com a persona. Afavorir el seu creixement i  desenvolupament és el principal objectiu de la llar, intentant oferir les condicions i l’ambient adequats, tant a nivell de personal com de material i organització, i sempre en estreta relació amb les famílies.


OBJECTIUS