Les corbes de nivell

    Són línies imaginàries que uneixen els punts d'un territori situats a la mateixa altitud.   
 

    Les corbes de nivell tenen indicada amb una xifra la seva altitud en relació al nivell del mar.  
 
 
 OBSERVA ELS PASSOS QUE CAL SEGUIR PER A FER UN PERFIL TOPOGRÀFIC
 
    
    1. Traça en la corba de nivell una línia recta i marca'n els extrems. Serà la línia del tall topogràfic.
 
 
   
 
 
 
2. Traça en un full quadrículat una línia recta horitzontal els extrems de la qual coincideixin amb els de la línia que hem traçat en la corba.
 
    
 
 
 

 

 
 
3. Dibuixa una escala vertical i marca les diferents alçades de les corbes de nivell, des del valor 0m fins al valor màxim.
 
    
 
 
 
 

 

 
4. Uneix els extrems de les dues línies, tal com pots veure en la il·lustració. Després, dibuixa línies paral·leles a aquestes dues línies a partir dels punts d'intersecció entre la línia del mapa i les línies de la corba de nivell. Per últim, allarga cadascuna de les línies fins a l'alçada corresponent.
 
 
 
 
 
   --> ARA ET TOCA A TU

    Intenta esbrinar quin relleu correspon a cada corba de nivell.

    Tot segit s'adjunta un document amb una sèrie d'activitats relacionades amb les corbes de nivell. Descarrega-te'l a l'ordinador per poder realitzar-les.

ĉ
JOSEP RAMON VIDAL GOMBAU,
19 de maig 2016, 4:15