La pedra seca

    La tècnica constructiva de la pedra seca consisteix a col·locar, combinar i encaixar pedres, més o menys treballades i de mides diverses, sense cap altre material que les uneixi.

    Aquesta és la tècnica constructiva que ha estat utilitzada, des de l'antiguitat, per adequar els diferents terrenys al conreu de la vinya i altres conreus de secà.

    Així en els terrenys més inclinats s'hi han construït parets de pedra seca o marges per formar les feixes o bancals (o terrasses) que s'omplien amb terra per esdevenir un espai pla i conreable que permetia retenir millor la humitat i prevenir l'erosió. Tanmateix en aquests marges s'hi poden trobar saltadors per poder passar d'una feixa a una altra, arneres per encabir-hi ruscs d'abelles per obtenir-ne mel...

    Els murs de pedra seca també podien tenir altres funcions: separar diferents propietats, emmagatzemar el pedruscall, fer tancats pel bestiar, delimitar camins públics,...
La pedra seca també s'ha aplicat per fer pous, cisternes, fonts i basses per abastiment d'aigua; per fer rases que canalitzen l'aigua de la pluja o, fins i tot per construir ponts, forns o pous de glaç.

    Tot i així les construccions amb pedra seca més espectaculars relacionades amb la vinya són les tines i les barraques.

 Paisatge de marges i feixes
 Saltador entre feixes

 Mur de pedra seca del camí ral


 Font d'en Ricardo


LES BARRAQUES:

Són construccions de pedra seca que poden tenir diferents usos com: Servir d'aixopluc en cas de mal temps. Guardar-hi les eines per al conreu de la vinya. Allotjar-hi el bestiar. I també protegir la boixa de la tina.

Parts:


Tipus de planta: Rodona i Rectangular (simple o doble)
 Rodona                                       Rectangular
 DobleTipus de portal segons el muntant:

 Vertical

Inclinat
 Arquejat


Tipus de portal segons la llinda:

 Única


Doble

 d'Arc

 Llinda apuntada


Sistema de cobriment:

 Falsa Cúpula


 Volta de canó

Diferents tipologies de barraques del municipi:
 
 
 
 


Font: "Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages" de Jaume Plans Maestra

Comments