Què pretenem

Durant el dia a dia a una aula de Formació de Persones Adultes (i a vegades no tan adultes) trobem multitud de problemes i situacions diverses que no sabem afrontar.

Grans llacunes en alumnes adults que fa anys que no van a l'escola, i presenten manca d'hàbits d'estudi, de regularitat, de memòria,...

Problemes amb alumnes joves/adults provinents d'una ESO o d'un PQPI fracassats, i que assisteixen a l'escola d'adults a sensació de fracàs permanent.

Des de l'escola d'adults hem de fer front a la diversitat d'alumnes, circumstàncies i problemes. I sabem que tenim diversitat, però sovint no tenim les eines per treballar-hi amb la correcció que voldríem.

La solució passa per innovar, per canviar l'actual estructura. Però no sabem com es pot fer, ni amb qui, ni quan, ni amb què...

A veure si amb aquest espai, i amb col·laboració de tothom qui vulgui, podem aportar idees que ens ajudin a millorar la feina de cada dia, que, tot sigui dit, si no ens preocupés no la faríem.