Presentació

Els materials d’aquest site han estat elaborats pel grup de treball "La lectura i les emocions" integrat per professorat d'ensenyament secundari, especialistes en llengua catalana, llengua castellana i atenció a la diversitat a l'ESO, dins el Pla de Formació de Zona de La Selva II del curs 2012-2013.

Conté propostes didàctiques per treballar a partir de textos literaris algunes emocions amb alumnes d’ESO, batxillerat i diversitat dins les àrees de Llengua catalana i Llengua castellana, així com a l'atenció a la diversitat.

Per treballar els textos proposats s'hi parteix de la seva contextualització literària i de la seva lectura, per realitzar un seguit d’activitats d’expressió i comprensió escrites.


Tots els textos i propostes didàctiques:  Llengua catalana  | Llengua castellana  |  Diversitat

AutoriaInici web