ESCOLA VIROLET

 Contextualització

 Presentació del grup

Som els nens i nenes de la classe de P5 de l’escola Virolet. A la nostra escola treballem la lectura en petits grups fent jocs. A través d’una activitat lúdica on s’estableixen unes regles que s’han de respectar amb l’ajut d’un adult i dels nostres companys i companyes, aprenem a llegir i ens ho passem molt bé.

 Presentació de l'activitat

Us explicarem alguns jocs amb els quals hem jugat: uns són per aprendre els sons de les lletres, d'altres les grafies, la segmentació sil·làbica, el significat de les paraules i les frases.

Com podreu veure, comencem pel so de les vocals i després pel de les consonants, continuem amb les síl·labes, després les paraules i finalment les frases. Amb els jocs fem lectura comprensiva: expliquem què hem llegit, creem frases orals amb aquelles paraules o fem l'acció que demana la frase.

També veureu que donem molt suport visual: treballem amb imatges i dibuixos, donem molta importància a la consciència fonològica i a la lectura de la imatge com a primer pas per a la lectura de text.

Pensem que és molt important plantejar activitats lúdiques en les quals l'infant tingui èxit, perquè es motivi i vulgui continuar jugant alhora que va aprenent.

 Desenvolupament de l'activitat

Us presentem jocs que qualsevol pot fer a l'aula, els materials són sobretot imatges plastificades d'Internet, daus, fitxes, capses... que podeu trobar fàcilment o confeccionar amb l'ordinador.

  Jocs de sons

 Loteria dels sons:
Un infant treu una lletra del sac, diu en veu alta el seu so, els altres infants buscaran si la tenen en el seu cartó i posaran una fitxa a sobre.
 Joc de les vocals:
Cada vocal té un valor, l'infant tira el dau i segons quin número surti buscarà en el cartó una imatge que comenci per aquesta vocal.
 Daus dels sons:
L'infant tira el dau i busca una imatge que comenci per la lletra que li ha sortit, si surt el núvol blau, podrà escollir la lletra que vulgui.

 Jocs de síl·labes

 Piquem síl·labes:
Cada infant té unes imatges, que haurà de posar a la columna que correspon segons els cops que té la paraula quan la pica amb les mans.
Síl·labes:
 - Cada infant llegeix la  síl·laba que té i pensa una paraula que la tingui, davant, al mig o al final.
- Els infants intenten ajuntar síl·labes per fer paraules.
Rimes:
- Els infants han de trobar les paraules que acaben amb la mateixa síl·laba.
- Després han de pensar rodolins amb aquestes paraules.

  Jocs de paraules

 Imatge i paraula:
Els infants han d'aparellar cada paraula amb la seva imatge.
Paraules:
Els infants han de llegir la paraula que tenen i pensar una frase amb ella.
Comprem:
Els infants tenen una llista de productes, escrits amb  diferents tipus de lletres o marques comercials, han d'identificar-los i agafar-los de la safata.

 Jocs de frases


 Imatges de les frases:
Li donarem a l'infant  diferents imatges i paraules i, a partir d'elles, formarà una frase.
Què faig?
L'infant ha de llegir la frase que li ha tocat i fer el que diu.

 Conclusions

 Resultat final i difusió

  Aquí podeu veure com els infants juguen.

 Valoracions

Com que es tracta d'activitats de caràcter lúdic, de manipulació i adequades al seu nivell maduratiu, són molt ben rebudes pels infants. Fer-les en grup reduït de 8 a 9 infants redueix el temps d'espera i permet una atenció individualitzada per part del mestre/a i la col·laboració entre iguals.

Després de presentar el joc el paper del mestre és d'observador, perquè els infants es mostren autònoms i s'ajuden entre ells i elles, jugant tranquil·lament sense conflictes.