COMPRENSIÓ LECTORA   ARTICLE   ESCOLA   NIVELL
Calaixets de lectoescripturaAndreu Castells
P5
La lectura amb sistemes augmentatius de la comunicació (SAC)
BellapartEscola
Els racons al parvulari
Catalunya
EI
El procés lector
Joan Montllor
Escola
Treballem la comprensió lectora amb l'"Antònia Purpurina"Joan Sallarès i Pla
CM
Racons de lectoescriptura
Pau Casals
P5
Jocs per aprendre a llegir
Virolet
P5