ESCOLA ROUREDA

 Contextualització

 Presentació del grup

Els alumnes de P5 i 4t. de l'escola Roureda portem a terme un projecte d'apadrinament lector que compartirem fins que estiguem a 2n. i a 6è. de primària.

 Presentació de l'activitat

Ja fa alguns anys que a l'escola vam iniciar l'activitat de padrins lectors. Gràcies a la redistribució de l'horari, on tota l'escola dedica 30 minuts diaris a la lectura, hem pogut ampliar l'activitat a diferents cursos. Així doncs, a més de l'apadrinament que us presentem, també llegeixen plegats els alumnes de 1r. i 5è., i els de 2n. i 6è.

Cada fillol té al mateix padrí o padrina durant tot el curs i es troben un cop a la setmana per llegir plegats i realitzar diferents activitats entorn de la lectura i els contes: dibuixos, representacions, acompanyament a les biblioteques del centre... A mida que els nens i nenes es fan més grans, són els mateixos padrins els qui preparen activitats de lectura per als seus fillols.

En el moment en què s'inicia l'activitat, els alumnes de 4t. van a les classes de P5 a buscar els seus fillols. La meitat de les parelles es queden a l'aula d'infantil i la meitat van a l'aula de 4t. La lectura que fan plegats a vegades és dirigida i a vegades lliure, sempre d'entre una selecció prèvia feta per les mestres responsables de l'activitat.


Per què fem aquesta activitat?

L’aprenentatge de la lectoescriptura és una de les activitats més complexes que podem oferir a un infant. El domini d’aquesta eina li obrirà les portes del coneixement, al mateix temps que serà un camí de promoció social. Pensem que el descobriment del llenguatge escrit ha de ser una aventura feliç i gratificant amb una base emocional molt important. Quan seiem un nen a la nostra faldilla i li llegim un conte es crea un vincle afectiu. El nen sap que aquell moment és exclusivament per a ell. Per aquestes raons l’activitat dels padrins lectors es troba molt valorada a la nostra escola.

L’apadrinament lector és un projecte d’animació a la lectura que contribueix a desenvolupar les relacions interpersonals entre alumnes de diferents cursos i edats. Tot i que el nexe d'unió principal és la lectura conjunta, aquesta activitat també permet que els alumnes estableixin llaços afectius i socials que mantindran fins que els més grans acabin l'etapa primària, afavorint així la cohesió social entre l'alumnat. Aquesta unió afavoreix la realització d'altres activitats conjuntes al lllarg del curs.

Es tracta d'una activitat que considerem molt beneficiosa per a petits i grans. Els primers s'inicien en la lectoescriptura acompanyats d'un model proper, fet que els motiva cap a l'aprenentatge. Els més grans senten la responsabilitat d'esforçar-se en ser un bon model, i el fet d'haver de preparar activitats per als petits reforça els propis aprenentatges. Això els fa guanyar seguretat i contribueix a millorar el seu nivell de lectura comprensiva, entonació... El fillol se sent protegit i estimat pel seu “amic gran, exclusiu per a ell”, que l’acompanya i l’ajuda a desenvolupar la seva capacitat lectora.

Els principals objectius que perseguim en la realització d'aquesta activitat són:

En relació als padrins:
  • desenvolupar la capacitat lectora
  • afavorir la pràctica de la lectura expressiva
  • incentivar la motivació per la lectura adaptant-se a altres nivells més bàsics
  • reconèixer els petits com els seus iguals a l’escola

En relació als fillols:
  • desenvolupar la capacitat d’escoltar
  • millorar la comprensió de textos orals
  • sentir interès per la narració
  • adaptar-se a persones de diferent edat
  • anar assolint el procés de lectura

 Desenvolupament de l'activitat

L'apadrinament entre 4t. i P5 es va iniciar al 3r. trimestre. Es va creure convenient dedicar el 1r. trimestre a conèixer bé els nens i nenes, de manera que es pugués plantejar un apadrinament amb èxit.

La primera tasca va consistir a fer les parelles. Per fer-ho es va valorar el ritme maduratiu i el moment en què es trobaven individualment petits i grans. L'objectiu de fer les parelles de manera homogènia és afavorir al màxim l'autoestima i la motivació, de manera que tots avancin en el seu propi procés.

Un cop que les parelles van estar fetes, es va realitzar una primera activitat de coneixement, per tal de començar a establir el vincle de confiança. A partir d'aquest moment, es va iniciar l'activitat d'apadrinament pròpiament dita.

Al principi eren els padrins els qui llegien els contes que triaven els fillols, però a mida que ha anat avançant el curs i els petits han anat descobrint, de forma gradual, el mecanisme de la lectoescriptura, sovint són aquests els qui llegeixen amb l’ajuda del padrí, o simplement comparteixen la lectura entre tots dos.

A part de la lectura també fan altres activitats plegats, aprofitant les festes que se celebren a l’escola: han fet galetes pel Nadal, la mona de Pasqua, dibuixos...
 

 Conclusions

 Resultat final i difusió

Tot i que l'activitat requereix una tasca de coordinació important entre les mestres de diferents cicles, creiem que els beneficis, tant pels grans com pels petits, justifiquen àmpliament la continuïtat d'aquesta activitat els propers cursos.

L’activitat dels padrins lectors els ha fet millorar en l’adquisició del procés lector, al mateix temps que els ha ajudat a potenciar les seves habilitats socials.

 Valoracions

De cara al curs vinent ens plantegem la possibilitat d'inciar activitats puntuals de lectura compartida entre P4 i 3r. D'aquesta manera, quan els alumnes acabin el seu apadrinament a 2n., podran iniciar-se en la tasca de padrins.