ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL

 Contextualització

 Presentació de l'activitat

A l’escola Miquel Martí i Pol, arran del projecte “puntedu” que es va portar a terme a partir de l’any 2006-2007, vam veure la importància de llegir i de gaudir de la lectura. Li vam donar més protagonisme a la biblioteca i a les diferents tasques que s’hi realitzen i s’hi poden realitzar en un futur.

La comissió de biblioteca va proposar, entre altres activitats que van ajudar els nens i nenes a introduir-se en el món de la lectura, iniciar un nou projecte: Els padrins lectors a l'escola.


Aquest projecte es va iniciar el curs 2008/2009 amb els grups de P5 i 4t. Com que va ser molt emotiu i engrescador pels alumnes i a la vegada va tenir molt èxit, es va decidir ampliar-lo durant tres cursos, fins que els alumnes de 4t. arribessin a 6è.

 Tria del tema

Hem escollit aquesta activitat perquè ens semblava interessant l’intercanvi entre els grans i els petits, l’emoció amb la qual s’ajuden els uns als altres. Es crea un vincle afectiu especial entre padrins i fillols, ja que aquest projecte d’apadrinament es duu a terme durant els tres cursos amb les mateixes parelles. Fins i tot, hi ha parelles que mantenen contacte un cop acabada l’etapa de primària.

 Desenvolupament de l'activitat

 Objectius

Un dels objectius principals és acompanyar els infants de P5, 1r. i 2n. en el procés de descoberta de la lectoescriptura per tal d'ajudar-los a adquirir coneixements de manera motivadora i engrescadora i despertar-los el gust per la lectura i l’escriptura, establint lligams afectius entre padrins i fillols al seu voltant.

Es treballa la capacitat d'esforç: per part dels petits, que han de llegir, i dels grans, que han de veure la millor manera d’ajudar-los. Els padrins milloren en les diferents estratègies de la lectura i en el domini del codi, en l’augment de la responsabilitat personal, en l’ajuda i la cooperació, i en la seva autonomia. Conseqüentment, els fillols milloren en les seves competències lingüístiques.Es comença a P5 i a 4t. de primària amb l'establiment de les parelles, que seran fixes els tres cursos. Les trobades dels tres nivells P5, 1r. i 2n. amb 4t., 5è. i 6è., respectivament, es fan un cop al mes en sessions de trenta minuts o tres quarts d’hora, segons els cursos.

Per enfortir els vincles entre aquestes parelles, els padrins acompanyen els seus fillols en algunes sortides, responsabilitzant-se d’ells pel carrer; com per exemple per Sant Jordi.

Activitats

Les activitats són molt variades depenent dels cursos, i tant els grans com els petits hi participen:

- Els fillols llegeixen un conte als padrins segons el seu nivell, aquests els ajuden en la lectura.
- Els fillols fan un conte col·lectiu pels padrins.

- Els padrins llegeixen contes als fillols o bé comparteixen la lectura.


- Els padrins porten el conte o contes que més els van agradar de petits per llegir-los als seus fillols.


- Els padrins fan un conte personalitzat al fillol a partir d’un conte popular, l'hi llegeixen i l'hi regalen.


- Els padrins representen obres de teatre de contes populars.


- Els padrins, en grup, inventen un conte amb les seves il·lustracions, el llegeixen en veu alta i posteriorment els els regalen amb una dedicatòria personalitzada.

- El primer dia de cada curs es regalen punts de llibre o un altre detall. Com a presentació, els de 4t. escriuen una carta col·lectiva, signada per tots, i els de cicle superior fan una carta individualitzada.
- Al llarg del curs, hi ha algun altre intercanvi de missatges, dibuixos, etc.

-Totes aquestes activitats es realitzen en diferents espais de l’escola: aula, pati, biblioteca...

 Conclusions

Aquest és un dels projectes que forma part del nostre projecte educatiu i al qual donem molta importància, atès que ens ajuda a assolir objectius de valors i convivència que els alumnes van adquirint de forma molt vivencial i amb un alt grau d'implicació, tan per part seva com de la nostra comunitat educativa. Des de fa anys s'ha convertit en un nou valor afegit dintre de l'impuls a la lectura de cara a la millora del rendiment acadèmic i, evidentment, a la cohesió social dels alumnes.

 Valoracions

Tots els qui participem en aquest projecte, “Els padrins lectors a l’escola”, estem contents, emocionats i engrescats per tal de continuar fent aquesta tasca tan motivadora per als nostres alumnes. Volem que gaudeixin de la lectura i que ells siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge.