ESCOLA MIQUEL CARRERAS

 Contextualització

 Presentació del grup

Som els nens i nenes de 2n. A de l'escola Miquel Carreras. Som un grup molt heterogeni amb molta riquesa cultural per les diferents nacionalitats. Ens agrada molt llegir i des de l'àrea de medi hem estat treballat "els oficis" i, com que voliem saber més coses, hem fet un projecte.

 Presentació de l'activitat

Hem fet una consulta als nostres pares perquè ens expliquin de què treballen, i a partir d'aquí els nostres mestres ens han ajudat a buscar més informació i elaborar una sèrie de textos que després hem estat llegint amb els nostres companys.

Per mitjà del treball dels textos i les activitats relacionades amb ells, anem aprenent els diferents oficis que ens interessen.

 Desenvolupament de l'activitat

 Pas 1

El mestre, a partir dels oficis dels pares de la classe i d'altres que ha cercat, ha pogut editar un recull de textos perquè així cada nen/a tingui un ofici per compartir amb els altres companys. Primerament ens presenta un ofici i, a través d'una primera lectura en veu alta per part d'un alumne, aprenem les tasques de l'ofici, les eines emprades, el lloc on es du a terme.

 Pas 2

En segon lloc cada alumne fa una lectura individual i comença a fer les activitats relacionades amb el que hem llegit. Les activitats que podem trobar són: sopes de lletres, mots encreuats, trobar la paraula intrusa, relacionar imatges amb els noms, encerclar imatges nomenades a la lectura, pintar un dibuix que representi l'ofici i relacionar conceptes amb les seves definicions.

 Pas 3

Farem un recull de totes les lectures i activitats fetes, elaborarem un dossier i farem una exposició a l'escola on vindran els pares dels nostres alumnes per veure tot el que hem treballat.

 Conclusions

 Valoracions

Fem una valoració positiva pel fet que els alumnes, a través de la lectura, han aprés nous continguts sobre un tema que els interessava, on han treballat tan individualment com amb grup, i on han desenvolupat diferents estratègies de recerca de la informació.