ESCOLA ANDREU CASTELLS

 Contextualització

 Presentació del grup

Som els nens i nenes de P5 de l'escola Andreu Castells. Com cada curs ens hem trobat que la nostra classe no tenia nom. I entre tots vam decidir, votant i dialogant, que seríem uns la classe dels sols i els altres la classe dels gossets.

Durant aquest curs estem aprenent a llegir i a escriure, i aprofitant el nom de la classe hem fet un projecte on la lectura i l'escriptura han estat les protagonistes.

 Presentació de l'activitat

Aprofitant que fem el projecte del nom de la classe treballem les diferents habilitats de descodificació lectora a través del vocabulari que ens ha sortit al projecte.

La nostra organització d'aula fa que tinguem en un racó de la classe els calaixets dels dits fins, de lògica-matemàtica i de llengua. L'activitat es presenta amb caixes de diferents mides i tipus, i és molt motivadora per als nens/es, ja que el que hi ha dins de les capses és sorpresa i es juga amb aquest aspecte.

 Desenvolupament de l'activitat 

 Pas 1: Presentació dels calaixets

En petit grup presentem els calaixets amb les diferents capses.

 Pas 2: Fem prediccions

Fem prediccions de què hi pot haver a dins i mirem què hi ha.

 Pas 3: Fem l'activitat

Fem, de manera individual o en parelles, l'activitat que ens proposa la capsa. Els nens i nenes poden anar canviant de capsa cada vegada que acaben. En fer-ho en petit grup, la mestra pot ajudar els nens que ho necessiten i quan acaben de fer l'activitat els fa reflexionar sobre el què han fet, com ho han fet... i llavors poden triar una altra capsa. 

1.SAFATA DE DISCRIMINACIÓ VISUAL: en totes les capses d'aquesta safata es treballa la consciència fonològica, que és la capacitat de manipular els fonemes de la parla. I són la base de l'escriptura i la lectura.
  • Capsa de contes: han de relacionar els contes treballats a la classe amb el títol.
  • Capsa de paraules: confegim paraules amb un model mitjançant síl·labes.
  • Capsa de noms: Busquem noms dels nens de la classe que comencin amb la mateixa lletra que les paraules del projecte.


2. SAFATA DE DISCRIMINACIÓ AUDITIVA: Els nens/es han de prendre consciència dels fonemes, per a poder, d'aquesta manera, discriminar, aïllar, pensar i manipular l'estructura sonora de la parla.
  • Capsa de classificació de paraules : Classifiquem paraules que acabin igual o comencin igual. Ex.: Sol amb cargol. Lluna amb pruna. Cada imatge que els nens veuen la diuen en veu alta i la classifiquen segons que l'últim o el primer so siguin iguals que el del model presentat.
 
  • Capsa d'associació: llegim paraules semblants fins a fer l'associació paraula-imatge.
Exemple: Imatge d`un gos i 3 paraules semblants: gos, got, sol. S'ha de identificar la paraula que representa el dibuix, en aquest cas és gos.
  • Capsa de segmentació: Treballem la segmentació, ja que els nens compten síl·labes picant la paraula. Agrupen les paraules segons que tinguin 1, 2, o 3 síl·labes.


  • Capsa de confegir: Confegim paraules mitjançant síl·labes i sons. Van dient el seu so. També intenten fer altres paraules.
  • Juguem amb les lletres: "aquí posa lluna", "ara barregem lletres a veure què posa"," agafa'n una i digue'm com sona", "formen altres paraules amb les mateixes lletres: una, un, la, luna"...

 Conclusions

 Valoracions

La valoració és molt positiva.

Hem aprofitat la motivació dels nens/es pel projecte del SOL i dels GOSSOS per realitzar de manera manipulativa i divertida tots aquest processos d'evolució de la consciència fonològica com ara:
- Picar i comptar síl·labes
- Discriminar paraules curtes i llargues.
- Aïllar i manipular síl·labes inicials i finals de paraula.
- Aïllar i pronunciar tots els sons en paraules que contenen dos, tres i quatre fonemes
- Separar la pronunciació d'alguns grups consonàntics a l'inici de la paraula en paraules curtes.
- Manipular (afegir, suprimir, substituir) sons inicials i finals de paraules curtes.

D`aquesta manera treballem els objectius de:
- Conèixer els procediments implicats en l'adquisició del codi
- Mostrar com es poden treballar i avaluar els procediments
- Presentar recursos i materials per a treballar-los.

Ja que " L`adquisició i domini de la lectura transcorre al llarg de tota la vida, en les seves diverses dimensions" ( Isabel Solé, 2012)
"Llegir no és des codificar, però per llegir és necessari poder descodificar"( Isabel Solé, 1992)